12-3 Brida d'alumini per a un cable unipolar de 150 mm.