12-15 Ferratge fixació brides i canal protecció cables.