12-26 Ferratge fixació suport terminals exteriors i parallamps.