12-16 Ferratge registre canal de protecció cables.