6-7 Ferratge subjecció cadena de suspensió (curta) 400 + 165.