10-23 Ferratge suport comandament i reenviament comandament interruptor-seccionador ALBIZU.