12-10 Ferratge suport terminacions exteriors i autovàlvules.