14-9 Reposapeus per a maniobres de curtcircuits fusibles.