Del nostre entorn majoritàriament agrícola, hem adquirit la versatilitat que requereix el manteniment de maquinària d'obra pública, pedreres d'àrids, plantes de reciclatge, soldadura homologades i qualsevol màquina o element mecànic.

Tant en les nostres instal·lacions, com a casa del client reparem maquinària i fem muntatges industrials de tota mena. En els últims anys ens hem especialitzat en plantes de reciclatge, reparació de coixinets, equilibrat d'elements rotatoris, reparació de màquines i camions d'obra pública. A més, disposem de servei de camió-grua per a transport i muntatge de peces.