12-4 Brida d'alumini per a un cable unipolar de 240 mm.