12-11 Ferratge fixació suport terminals exteriors i autovàlvules.