10-21 Ferratge suport comandament interruptor-seccionador taula i SOULE i reenviament comandament interruptor-seccionador ALBIZU.