12-23 Ferratge fixació suport terminals exteriors i parallamps.