12-22 Ferratge suport terminals exteriors i autovàlvules.