10-28 Ferratge per a la unió de l'interruptor amb la biela del comandament.